Bolnica u kući

Ciljna skupina u ovom projektu su:

 • pacijenti koji bi zbog svog zdravstvenog stanja nakon smirivanja akutnog stanja bolesti trebali biti pod pojčanim nadzorom još nekoliko tjedana radi adekvatne zdravstvene skrbi
 • pacijenti koji su na hitnom prijemu obrađeni i kao pacijenti van životne opasnosti vraćeni u svoj dom ali radi adekvatnog zbrinjavanja imaju potrebu za dodatnom skrbi i nadzorom još nekoliko tjedana
 • teški kronični bolesnici, koji su podložni naglim pogoršanjima primarne bolesti uslijed djelovanja fizičkih i psihičkih čimbenika; educirani tim zdravstvene njege o istima kvalitetno brine bez potrebe opterećenja hitne pomoći i bolnice
 • palijativni bolesnici otpušteni iz bolnice

Projekt se provodi u suradnji sa liječnicima specijalistima Specijalne bolnice za plućne bolesti Rockefellerova, Medicinske sestre naše Ustanove, koje na terenu svakodnevno provode zdravstvenu njegu, registriraju i izdvajaju dodatno bolesnike s potrebama za ovakvu skrb, tj. potencijalne korisnike ovog Projekta, te isti, nakon provjere njihovog zdravstvenog stanja i potreba putem posjete više medicinske sestre (voditeljice tima), bivaju uključeni u projekt, a sukladno mogućnostima i kapacitetima.
Također se ostvaruje suradnja s drugim bolnicama koje imaju potrebu osigurati adekvatnu skrb za svoje pacijente nakon otpuštanja s bolničkog liječenja (onkologija, neurologija i dr.)

Aktivnosti

Viša medicinska sestra, voditeljica tima, obavlja prvi kontakt s bolesnikom, utvrđuje njegovo zdravstveno stanje i potrebe te organizira provođenje adekvatne njege.
Medicinske sestre obavljaju propisane usluge zdravstvene njege koje uključuju:

 • kompletnu njegu nepokretnog i teško pokretnog bolesnika (kupanje, osobna higijena)
 • sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, pneumonija, tromboza, kontrakture)
 • zbrinjavanje kroničnih rana (ulcus cruris, dekubitus, gangrena, opekline i dr.)
 • aktivno i pasivno razgibavanje
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage (vađenje krvi, urin, stolica)
 • primjena lokalne i peroralne terapije( kapi, masti, kupke, kisik, klizma)
 • primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika( infuzije)
 • hranjenje bolesnika na usta ili putem postavljene nazogastrične sonde te putem perkutaneendogastrostome (PEG)
 • toaleta stoma (kanila, anus praeter, uro i cisto stoma)
 • mjerenje i registracija vitalnih funkcija, kontrola razine šećera u krvi i SO2
 • kateterizacija mokraćnog mjehura
 • provođenje klizme za čišćenje
 • palijativna skrb – skrb za umirućeg bolesnika
 • poduka obitelji o skrbi za bolesnika

Naši kadrovi educirani su za kontrolu terapije kisikom i aerosolom putem inhalatora, ventilatora za kućnu uporabu i aparata za invazivnu ventilaciju u kući, kao i za provođenje potrebnih vježbi disanja bolesnicima. Medicinske sestre su dodatno educirane za zbrinjavanje svih vrsta stoma (traheostoma, ileo i kolostoma te urostoma i cistostoma), akutnih i kroničnih rana te prema potrebi zbrinjavaju pacijente s nazogastričnim sondama i perkutanim endogastrostomama (PEG).
Izuzetno važna uloga medicinske sestre je i edukacija članova obitelji te osoba koje njeguju pacijenta.

 • Osim medicinske skrbi, sestra provodi edukaciju članova obitelji o bolesti, načinu liječenja i primjeni terapije, njezi bolesnika, prevenciji i tretmanu dekubitalnih rana kao i psihološkom pristupu bolesniku.
 • Za iste i dodatne informacije o njezi bolesnika se distribuiraju i edukativne brošure.
 • Dodatni sadržaj projekta je i “Dežurni telefon”, putem kojeg je medicinska sestra dostupna članovima obitelji za sve informacije i upute u vezi stanja i njege bolesnika.
 • Na postavljena pitanja članovi obitelji mogu dobiti odgovore i upute u najkraćem roku i putem WEB stranice.

Telefon: 091 / 4841 042 (Ljubica Crnošija)

E-mail: ljubica.crnosija@zdravstvena-njega.hr

Projekt je u cijelosti financiran od strane Grada Zagreba i za pacijente potpuno besplatan.