Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi

  • Projekt “Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi” obuhvaća 20 medicinskih sestara, koje tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu registriraju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu, pojačanu skrb te im pružaju istu u vidu produljenog vremena usluge, kako bi se mogle obaviti redovne i potrebne dodatne aktivnosti zdravstvene njege u kući.
  • Osim medicinske skrbi, sestra provodi edukaciju članova obitelji o bolesniku, načinu liječenja i primjeni terapije, njezi bolesnika, prevenciji i tretmanu dekubitalnih rana kao i o psihološkom pristupu bolesniku.
  • Za iste i dodatne informacije o njezi bolesnika se distribuiraju i edukativne brošure.
  • Dodatni sadržaj projekta je i “Dežurni telefon”, putem kojeg je medicinska sestra dostupna članovima obitelji za sve informacije i upute u vezi stanja i njege bolesnika.
  • Na postavljena pitanja članovi obitelji mogu dobiti odgovore i upute u najkraćem roku i putem WEB stranice.

Telefon: 091 / 4841 042 (Ljubica Crnošija)
E-mail: ljubica.crnosija@zdravstvena-njega.hr

Projekt je u cijelosti financiran od strane Grada Zagreba i za pacijente potpuno besplatan.