Zadnje objave

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući

Grad Zagreb osnivač je Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, najstarije ustanove ovog tipa u RH, koja već 64 godine pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije teško pokretnim i nepokretnim sugrađanima u njihovom domu.

Ustanova ima registrirane 2 djelatnosti:

– Zdravstvena njega u kući
Fizikalna terapija u kući

Ustanova  je ugovorna ustanova HZZO-e, a dodatne usluge pruža i privatno.

Zahvaljujući podršci i financiranju od strane Grada Zagreba i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Ustanova kontinuirano provodi i 5 projekata čime se ostvaruje značajan nadstandard zdravstvenih usluga za građane našeg Grada.


Fizikalna terapija

Potrebna je onim bolesnicima čije stanje zahtijeva dugotrajnu rehabilitaciju, a to su odrasli i djeca s kroničnim neurološkim, ortopedskim i reumatološkim bolestima, kao i svima onima koji radi svoga stanja ili okolnosti nisu u stanju obavljati fizikalnu terapiju ambulantno.

Zdravstvena njega

Kompletna njega nepokretnog i teško pokretnog bolesnika. Sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja. Poduka obitelji o skrbi za bolesnika.

Adresa

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradovićeva 17/1, 10 000 Zagreb

Informacije i naručivanje
pon-pet od 9:00-14:00 sati

Telefoni:
Zdravstvena njega u kući – 4841 038
Fizikalna terapija u kući – 4841 043
Tajništvo ustanove – 4872 257

O Ustanovi

Grad Zagreb osnivač je Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, najstarije ustanove ovog tipa u RH, koja već 64 godine pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije teško pokretnim i nepokretnim sugrađanima u njihovom domu.

Integrirani pristup – radna terapija

Projekt: Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući
Provodi: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Osigurava radnu terapiju u kući pacijenta
Usluga je u potpunosti financirana od strane Grada Zagreba i za pacijenta besplatna.