Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu

Osobe s invaliditetom informiraju se o svojim pravima na fizikalnu terapiju u našoj ambulanti i Web stranici Ustanove, putem dopisa i obavijesti na oglasnim pločama i Web-stranicama matičnih Udruga.

Telefonskim pozivom dogovara se termin dolaska na terapiju direktno s fizioterapeutom, a prilikom dolaska potrebno je predočiti člansku knjižicu Udruge i nalaz specijaliste fizijatra s ordiniranom fizikalnom terapijom.

Informacije i naručivanje: 01 / 4897-628
Radno vrijeme: 7.00-15.00

Ambulanta se nalazi u suterenu Doma zdravlja Centar, Runjaninova 4.

Prostor je u potpunosti dostupan svim vrstama osoba s invaliditetom zbog dva velika dizala i prilagođenih WC-a na svakom katu Doma zdravlja.

Usluge projekta:

 • procedure fizikalne terapije i rehabilitacija (po nalazu i mišljenju liječnika specijaliste)
 • edukacija o načinu izvođenja medicinskih vježbi kod kuće
 • distribucija edukativnih brošura
 • mogućnost postavljanja pitanja i odgovora putem Web stranice

Prostor jeopremljen s 4 terapeutska ležaja, kao i potrebnom aparaturom za fizikalnu terapiju:

 • laser
 • elektroterapija (TENS, elektrostimulacija mišića, dijadinamske, interferentne i dr. struje)
 • magnetoterapiju
 • limfomat
 • ultrazvuk
 • udarni val
 • radiofrekvencijska terapija

Projekt je u cijelosti financiran od strane Grada Zagreba i za pacijente potpuno besplatan.