Integrirani pristup – radna terapija

Projekt: Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući
Provodi: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Osigurava radnu terapiju u kući pacijenta

Usluga je u potpunosti financirana od strane Grada Zagreba i za pacijenta besplatna.

Radni terapeut osposobljava pacijenta, u ovom slučaju osobe starije životne dobi, za aktivno i neovisno sudjelovanje u njima važnim, smislenim svakodnevnim aktivnostima primjerenim dobi, njihovim potrebama i željama te očekivanjima koje postavlja okolina.

Rezultati radne terapije u kući pacijenta:

  • zadržavanje, razvijanje ili poboljšanje motoričkih, senzoričkih, perceptivnih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti pacijenta kroz provedbu aktivnosti
  • razvijanje sposobnosti i novih strategija izvedbe aktivnosti brige o sebi i aktivnosti dnevnog života, čime se smanjuje opterećenje na obitelj i institucionalnu podršku
  • smanjenje rizika od pada kroz prilagodbe doma, prepoznavanje rizičnih prostora, opreme i njihove prilagodbe, a time i prevencije pada kao jednog od najčešćih razloga hospitalizacije i potrebe za institucionalnom skrbi u populacije 65+
  • učenje organizacija provedbe dnevnih aktivnosti kojom se povećava šansa uspješnog oporavka i uključenja u svakodnevne aktivnosti, smanjuje mogućnost ozljede u domu te smanjenja potrebe za podrškom obitelji
  • učenje tehnika provedbe aktivnosti svakodnevnog života (kupanje u kadi na siguran način, odijevanje uz pomagala, priprema hrane…)
  • izrada pomagala i pomoći pri prilagodbi pomagala koja osobe koriste u svakodnevnom životu
  • Edukacija i informiranje članova obitelji.

U projekt se mogu uključiti pacijenti koji zadovoljavaju slijedeće kriterije:

  • osobe s područja Grada Zagreba,
  • osobe starije od 65 godina koje žive u vlastitom životnom okruženju i nisu uključene u cjelodnevnu institucionalnu skrb,
  • osobe koje imaju teškoće u izvedbi aktivnosti dnevnog života (preboljeni moždani udar, Parkinsonva bolest, demencije, stanja nakon povreda lomotoronog sustava, križobolje, cerebralna paraliza, autizam i druge).

Kako se uključiti u projekt:

Virtualne učionice koje pacijentima, obiteljima i sturčnjacima mogu ponuditi rješenja za svakodnevne poteškoće možete pronaći na linku.

Letak o radnoj terapiji možete pronaći na linku.