Virtualna učionica

Sa dvogodišnjim iskustvom stečenim tijekom provedbe projekta EU projekt: Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare, a sa idejom unaprjeđenje uvjeta i mogućnosti za pružanje i dostupnosti visokokvalitetnih zdravstvenih usluga sa naglaskom na optimalne oblike učenja, edukacije i treninga uobličili smo sliijedeće virtualne učionice. Naše virtualne učionice osiguravaju okolinu pristupačnu svima (možete ih pratiti preko mobitela, tablet ili računala) koja osigurava brzinu učenja koja vama odgovara. Učionice će biti nadopunjavane s novim sadržajima kako se oni pojavljuju. Naime, učionice su rezultat dvogodišnjeg rada 6 radnih terapeutkinja, a sadržaji su uobličeni na temelju najčešćih pitanja koja su pacijenti, osobe starije životne dobi, imali sa pratećim strategijama koja odgovaraju na navedena pitanja i probleme iz kojih pitanja proizlaze. Virtualne učionice su sačinjene od pisanih materijala, upitnika kojima provjeravate primjerice sigurnost svog doma, svoje znanje I slično, video materijala, igara I uputa kojima učite o novim načinima kako provoditi određene aktivnosti I zadatake koji čine Vaš život. U slučaju da nismo odgovorili na neka pitanja ili vi imate još neko dodatno pitanje, slobodno se javite našim radnim terapeutkinjama na email crosscare@zdravstvena-njega.hr.

Kratki video o našem projektu možete pronaći ovdje

Nova adresa virtualnih učionica je: https://virtualna-ucionica.zdravstvena-njega.hr/