Centar za koordinaciju palijativne skrbi i posudionica pomagala

Aktivnosti:

Call-centar – kontakt telefon na koji Koordinator Centra, viša medicinska sestra, prima pozive i upite te daje savjetebolesnicima, obiteljima te zdravstvenim radnicima radi potrebnih informacija, podrške ili organizacije skrbi. Po potrebi kontaktira ostale pružatelje palijativne skrbi (palijativni tim, LOM, volonteri, bolnice, domovi za starije i nemoćne)Najveća vrijednost dostupnosti koordinatora je pružiti osjećaj palijativnim pacijentima i njihovim obiteljima da imaju podršku u svojoj bolesti, ohrabriti obitelj u skrbi za bolesnog člana, pružiti informacije o prehrani, lijekovima, simptomima, savjetovati ih o pravima i uslugama koje mogu ostvariti te im pomoći u ostvarivanju tih prava. Prema postojećim problemima i potrebama kontaktiraju se stručnjaci drugih struka koje sudjeluju u pružanju palijativne skrbi, ali i lokalnih službi zdravstvene, psihosocijalne i duhovne skrbi.

Web stranica Centra – www.palijativa.hr je način na koji članovi obitelji sve češće dolaze do kontakta Centra za koordinaciju, ali i način gdje mogu vidjeti koje usluge Centar pruža te dobiti osnovne informacije o palijativnoj skrbii svim pružateljima skrbi na području Zagreba.

Posudionica pomagala – Centra za koordinaciju raspolaže 213 različitih pomagala čiji je najveći broj u stalnoj upotrebi. Besplatno posuđivanje pomagala pokazalo se kao izrazito korisna pomoć bolesnicima u njihovom kretanju i kvaliteti života, ali i izuzetna pomoć članovima obitelji u 24- satnoj brizi za bolesnika. Ustanova također osigurava i besplatnu uslugu dovoza i montaže pomagala na kućnu adresu te kasnije demontaže i odvoza istog (vozač Ustanove). Pomagala se redovito servisiraju.

Telefon: 091 4841 048 (Ivana Falica Lukina)
E-mail: info@palijativa.hr

Projekt je u cijelosti financiran od strane Grada Zagreba i za pacijente potpuno besplatan.