Adresa

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradovićeva 17/1
10 000 Zagreb

OIB: 64192076379

Telefoni:

  • Zdravstvena njega u kući – 01 / 4841 038
  • Fizikalna terapija u kući – 01 / 4841 043
  • Tajništvo ustanove – 01 / 4872 257

Fax: 01 / 4872 265

E-mail: info@zdravstvena-njega.hr