Virtualna učionica

Sa dvogodišnjim iskustvom stečenim tijekom provedbe projekta EU projekt: Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare, a sa idejom unaprjeđenje uvjeta I mogućnosti za pružanje I dostupnosti visokokvalitetnih zdravstvenih usluga sa naglaskom na optimalne oblike učenja, edukacije i treninga uobličili smo sliijedeće virtualne učionice. Naše virtualne učionice osiguravaju okolinu pristupačnu svima (možete ih pratiti preko mobitela, tablet ili računala) koja osigurava brzinu učenja koja vama odgovara. Učionice će biti nadopunjavane s novim sadržajima kako se oni pojavljuju. Naime, učionice su rezultat dvogodišnjeg rada 6 radnih terapeutkinja, a sadržaji su uobličeni na temelju najčešćih pitanja koja su pacijenti, osobe starije životne dobi, imali sa pratećim strategijama koja odgovaraju na navedena pitanja i probleme iz kojih pitanja proizlaze. Virtualne učionice su sačinjene od pisanih materijala, upitnika kojima provjeravate primjerice sigurnost svog doma, svoje znanje I slično, video materijala, igara I uputa kojima učite o novim načinima kako provoditi određene aktivnosti I zadatake koji čine Vaš život. U slučaju da nismo odgovorili na neka pitanja ili vi imate još neko dodatno pitanje, slobodno se javite našim radnim terapeutkinjama na email crosscare@zdravstvena-njega.hr.

Kratki video o našem projektu možete pronaći ovdje

Pristup našim učionicama je slijedeći, upišete u Google – Google Classroom ili Google Učionica. U gornjem desnom uglu vam stoji jedan + (plus) tamo kliknete na Join Class ili Pridruži se predmetu i upišete kod: https://classroom.google.com/u/2/c/MTM2ODUyNDQxNzMx

Virtualna učionica: DEMENCIJA

Sadržaj:
Ova učionica je namjenjena svima koji rade sa osobama čiji je život izmjenjen zbog nastupa simptoma uzrokovanih demencijom
Oblik sadržaja: Pisani materijali, ček liste, video, link na različite aplikacije
Trajanje: 100 minuta
Pristupate učionici na slijedeći način. Kliknuvši na sliku otvara Vam se stranica na koju upišete slijedeći kod – enqztyv

Virtualna učionica: PREVENCIJA PADOVA

Sadržaj:
Ova učionica je namjenjena svima koji rade sa osobama čiji je život u riziku promjena zbog mogućnosti pada
Oblik sadržaja: Pisani materijali, ček liste, aktivnosti kojima možete procjeniti svoju mogućnost pada, video o sigurnim načinima pada i podizanja s poda
Trajanje: 120 minuta
Pristupate učionici na slijedeći način. Kliknuvši na sliku otvara Vam se stranica na koju upišete slijedeći kod – q6upxmg

Virtualna učionica: MOŽDANI UDAR

Sadržaj:
Ova učionica je namjenjena svima koji rade sa osobama čiji je život izmjenjen zbog nastupa simptoma uzrokovanih moždanim udarom, aktivnosti koje mogu pružiti podršku pri drugačije savladavanju aktivnosti odijevanja te aktivnosti koje mogu pomoći pri komunikaciji s osobama koje imaju afaziju kao posljedicu moždanog udara
Oblik sadržaja: Pisani materijali, ček liste, video materijali
Trajanje: 120 minuta
Pristupate učionici na slijedeći način. Kliknuvši na sliku otvara Vam se stranica na koju upišete slijedeći kod – ahxd67k

Virtualna učionica: AKTIVNOST KUHANJA

Sadržaj:
Ova učionica je namjenjena svima koji rade sa osobama čija je izvedba aktivnosti kuhanja ograničena ili onemogućena stanje ili bolešću. Također namjenjena je svima koji žele pronaći drugačije načine provedbe aktivnosti kuhanja u terapijske svrhe, a sa ciljem poticanja sudjelovanja u svakodnevnim aktivnostima
Oblik sadržaja: Pisani materijali, video materijali
Trajanje: 120 minuta
Pristupate učionici na slijedeći način. Kliknuvši na sliku otvara Vam se stranica na koju upišete slijedeći kod – whqokv6