Natječaj za tajnik/ica ravnateljstva

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 • TAJNIK/ICA RAVNATELJSTVA, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  • UVJETI:

   • srednja stručna sprema, ekonomski smjer
   • 1 godina radnog iskustva
   • znanje rada na PC-u, MS Office
  • DOSTAVITI
   • svjedodžbu o završenoj srednjoj školi
   • potvrdu o mirovinskom stažu
   • životopis
   • molba

Rok za podnošenje prijave je do 02.06.2023. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, potvrdu o mirovinskom stažu i životopis.

Rok za obavješćivanje sudionika natječaja o izboru je 8 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „Za natječaj tajnik/ica ravnateljstva“.