Natječaj za knjigovođu-konter/ica

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 • KNJIGOVOĐA-KONTER/ICA, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena

  • UVJETI:

   • srednja stručna sprema, ekonomski smjer
   • 1 godina radnog iskustva
   • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je do 22.05.2023. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, potvrdu o mirovinskom stažu i životopis.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Rok za obavješćivanje sudionika natječaja o izboru je 8 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „Za natječaj knjigovođa-konter“.