Natječaj za fizioterapeutskog tehničara/ica – fizioterapeut na neodređeno (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/ICA- FIZIOTERAPEUT NA NEODREĐENO (1 IZVRŠITELJ)

  • UVJETI:

   • završena srednja škola za fizioterapeute (za fizioterapeutskog tehničara/icu)
   • položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca)
   • godina radnog iskustva (za fizioterapeutskog tehničara/icu)
   • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
   • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objae natječaja u NN, odnosno do 22.09.2023. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „za natječaj“.