Medicinska sestra/tehničar na neodređeno (2 izvršitelj), određeno (3 izvršitelj) i viši fizioterapeut/ica (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

  1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA NEODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA)
  2. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (3 IZVRŠITELJA)
    • UVJETI:

    • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
    • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
    • odobrenje za samostalan rad (licenca)
    • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
    • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
    • znanje rada na PC-u.

     

  3. VIŠI FIZIOTERAPEUT/ICA ILI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE NA ODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ)
    • UVJETI:

    • završena viša škola za fizioterapeute ili zdravstveno veleučilište
    • položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca)
    • 2 godina radnog iskustva
    • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
    • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječana u NN.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence (za radno mjesto medicinska sestra/teničar).

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.