Popis usluga (cjenik)

USLUGA CIJENA (kn)
pon-pet sub-ned blagdan
NJEGA U KUĆI
Zdravstvena njega (60 min.) 150,69 (20,00 €) 263,71 (35,00 €) 414,40 (55,00 €)
Zdravstvena njega nakon 15:30h (60 min.) 263,71 (35,00 €)
Zdravstvena njega 10x (60 min.) 1.431,56 (190,00 €)
Vađenje krvi bez medicinskog materijala 113,02 (15,00 €)
Vađenje krvi s medicinskim materijalom 150,69 (20,00 €)
Transport materijala u laboratorij 37,67 (5,00 €)
Infuzija po uputi liječnika (60 min.) 226,04 (30,00 €) 263,71 (35,00 €) 414,40 (55,00 €)
Promjena katetera ženama (s materijalom) 150,69 (20,00 €) 226,04 (30,00 €) 263,71 (35,00 €)
Promjena katetera ženama (bez materijala) 113,02 (15,00 €) 188,36 (25,00 €) 226,04 (30,00 €)
Klizma 113,02 (15,00 €) 150,69 (20,00 €) 188,36 (25,00 €)
Posjeta glavne sestre 301,38 (40,00 €) 339,05 (45,00 €) 414,40 (55,00 €)
Injekcije po uputi liječnika (intramuskularne i supkutane) 113,02 (15,00 €) 150,69 (20,00 €) 188,36 (25,00 €)
Postupak s umrlim 376,73 (50,00 €) 452,07 (60,00 €) 602,76 (80,00 €)
FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI
Fizioterapija vježbe (45 min.) 188,36 (25,00 €)
Fizioterapija vježbe (30 min.) 150,69 (20,00 €)
Fizioterapija 10x (45 min.) 1.506,90 (200,00 €)
Fizioterapija 10x (30 min.) 1.356,21 (180,00 €)
Fizioterapijski program – individualne vježbe, masaža, elektroterapija (60 min.) 263,71 (35,00 €)
Fizioterapijski program 10x (60 min.) 2.260,35 (300,00 €)
Specijalne tehnike fizioterapije – Bobath, Kabath, Mckenzie, PNF (60 min.) 263,71 (35,00 €)
Specijalne tehnike fizioterapije 10x (60 min.) 2.260,35 (300,00 €)
Masaža
– parcijalna (10 min) 113,02 (15,00 €)
– parcijalna (20 min) 150,69 (20,00 €)
– parcijalna (30 min) 188,360 (25,00 €)
– cijelo tijelo (45 min) 226,04 (30,00 €)
Masaža – parcijalna 10x (30 min) 1.657,59 (220,00 €)
Masaža – cijelo tijelo 10x (45 min) 1.958,97 (260,00 €)
Ručna limfna drenaža po segmentu (30 min) 188,36 (25,00 €)
Ručna limfna drenaža po segmentu x10 (30 min) 1.732,94 (230,00 €)
Ručna limfna drenaža (60 min) 263,71 (35,00 €)
TENS – terapija boli (do 30 min) 113,02 (15,00 €)
Elektrostimulacija mišića (20 min) 113,02 (15,00 €)
Iznajmljivanje aparata
-TENS (dnevno) 75,35 (10,00 €) 75,35 (10,00 €) 75,35 (10,00 €)
Napomena: ukoliko je fizioterapeut već u kući, cijena svake dodatne terapije se umanjuje za 37,67 kn

Korišten je fiksni tečaj konverzije 7,53450.

Cjenik vrijedi od 01.09.2022. godine.