Popis usluga (cjenik)

USLUGA CIJENA (kn)
pon-pet sub-ned blagdan
NJEGA U KUĆI
Medicinska njega (60 min.) 150,00 250,00 400,00
Medicinska njega nakon 15:30h (60 min.) 250,00
Medicinska njega 10x (60 min.) 1400,00
Vađenje krvi bez medicinskog materijala 100,00
Vađenje krvi sa medicinskim materijalom 130,00
Transport materijala u laboratorij 35,00
Infuzija po uputi liječnika (60 min.) 200,00 250,00 400,00
Promjena katetera ženama (s materijalom) 150,00 200,00 250,00
Promjena katetera ženama (bez materijala) 120,00 170,00 220,00
Klizma 120,00 150,00 180,00
Hitna posjeta glavne sestre 300,00 350,00 400,00
Injekcije po uputi liječnika (intramuskularne i supkutane) 100,00 130,00 150,00
Postupak s umrlim 350,00 450,00 550,00
FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI
Fizioterapija vježbe (45 min.) 175,00
Fizioterapija vježbe (30 min.) 145,00
Fizioterapija 10x (45 min.) 1.500,00
Fizioterapija 10x (30 min.) 1.300,00
Fizioterapijski program – individualne vježbe, masaža, elektroterapija (60 min.) 260,00 400,00 500,00
Fizioterapijski program 10x (60 min.) 2.200,00
Specijalne tehnike fizioterapije – Bobath, Kabath, Mckenzie, PNF (60 min.) 245,00
Specijalne tehnike fizioterapije 10x (60 min.) 2.200,00
Masaža
– parcijalna (10 min.) 85,00
– parcijalna (20 min) 135,00
– parcijalna (30 min) . 185,00
– cijelo tijelo (45 min.) 215,00 400,00 500,00
Masaža – parcijalna 10x (30 min.) 1.600,00
Masaža – cijelo tijelo 10x (45 min.) 1.900,00
Ručna limfna drenaža po segmentu (30 min.) 185,00
Ručna limfna drenaža po segmentu x10 (30 min.) 1.600,00
Ručna limfna drenaža (60 min.) 235,00 400,00 500,00
Magnetoterapija (15 min.) 85,00
Magnetoterapija (30 min.) 105,00
Ultrazvučna terapija (do 15 min.) 90,00
TENS – terapija boli (do 30 min.) 85,00
Terapijski laser (do 20 min) 95,00
Elektrostimulacija mišića (20 min.) 95,00
Iznajmljivanje aparata
-TENS (dnevno) 75,00 75,00 75,00
Napomena: ukoliko je fizioterapeut već u kući, cijena svake dodatne terapije se umanjuje za 35,00 kn

Cjenik vrijedi od 01.06.2018. godine.

Promjena veličine fonta
Kontrast