Pokrivanje troškova HZZO

Troškove pokriva HZZO?

Saznajte kako i koje naše usluge možete ostvariti na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pacijent, osiguranik HZZO-a ostvaruje svoje pravo na medicinsku njegu u kući putem svog odabranog obiteljskog liječnika, koji, ukoliko je takva njega potrebna, daje Nalog za provedbu usluge.

Usluge fizikalne terapije i rehabilitacije u kući ostvaruju se prema dobivenom mišljenju i nalazu ugovornog specijaliste fizijatra, reumatologa, ortopeda ili neurologa, nakon čega odabrani obiteljski liječnik daje Prijedlog o provođenju usluge.

Prijedlog razmatra Liječničko povjerenstvo HZZO-a te daje Odobrenje.