Odluka o imenovanju povjerljivih osoba

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Svim kandidatima

Obavijest
o imenovanju povjerljivih osoba

Poštovani,
povjerljive osobe u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući za primanje i rješavanje pritužbi radnika u svezi povrede njihova dostojanstva su:

  • Irena Gligora
  • Dario Slukan

Odluka o odabiru

S poštovanjem,

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.