Aktivno starenje – moderne intervencije za odgodu demencije

Klinika za psihijatriju Vrapče
organizira simpozij

AKTIVNO STARENJE – MODERNE INTERVENCIJE ZA ODGODU DEMENCIJE

Predstavljanje rezultata Erasmus+ projekta ELSO.M.C.I.

24 SIJEČNJA 2023. OD 9 DO 15

ZAGREB, KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, EDUKACIJSKI CENTAR, BOLNIČKA CESTA 32

9.00–9.45 REGISTRACIJA I UVODNI POZDRAV
prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić

9.45–10.15 ZDRAVO STARENJE ZA ZDRAVI MOZAK
akademkinja Vida Demarin

10.15–10.45 M.C.I. KAO PREDZIĐE DEMENCIJE
prof. prim. dr. sc. Suzana Uzun

10.45–11.15 NEFARMAKOLOŠKI PRISTUP DEMENCIJI
prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica

pauza za kavu

11.45–12.05 TERAPIJSKO PLETENJE
Sandra Kerovec, Štrikeraj Cafe

12.05–12.40 TEČAJ ENGLESKOG JEZIKA ZA OSOBE S M.C.I. UZ KORIŠTENJE PJESAMA
Alexandra Christakidou, Alzheimer Hellas

pauza za ručak

13.30–14.45 OKRUGLI STOL O TEČAJU ELSO.M.C.I.
Ljerka Tot-Kovačić, Dora Novosel, Krešimir Radić

14.45–15.30 DISKUSIJA I EVALUACIJA

ULAZ SLOBODAN, UZ PRETHODNU REGISTRACIJU

EMAIL: klinika@bolnica-vrapce.hr TELEFON: 01 3780 678

PRIJAVNI OBRAZAC: shorturl.at/egyz3

VIŠE O ELSO.M.C.I. PROJEKTU: songsforcare.eu

2020-1-EL01-KA204-078922