1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem

1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 1. lipanja 2021

GERASTENIJA (GER + ASTENIJA , grčki: γέρων geron –starija osoba, σθένεια asthèneia – gubitak snage)

PROGRAM

16.00 – 20.00 sati

 1. 16.00 – 16.05
  Otvaranje gerijatrijskog simpozija;
  doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić
 2. 16.05 – 16.10
  Provjera registriranih sudionika-anonimno ispitivanje znanja o
  gerasteniji; (5min anketni upitnik online)
 3. 16.10 – 16.30
  Značaj sveobuhvatne gerijatrijske procjene u kliničkoj praksi/Importance
  of comprehensive geriatric assessment in clinical practice;
  prof. dr. sc. Mirko Petrović, Belgija, Akademski direktor EUGMS-a
 4. 16.30 – 16.50
  Utvrđivanje gerastenije/indeksa krhosti u gerijatrijskih bolesnika u švedskom zdravstvenom sustavu;
  prof. dr. sc. Nenad Bogdanović, Švedska
 5. 16.50 – 17.10
  Sarkopenija i Covid-19;
  prof. dr. sc. Željko Krznarić
 6. 17.10 – 17.30
  Panel utvrđivanja gerastenije/indeksa krhosti u starijih putem CEZIH-a;
  doc. dr. sc. Miro Hanževački i prof. dr. sc. Venija Cerovečki
 7. 17.30 – 17.45
  Gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji o Covid-19 u Hrvatskoj;
  doc. prim. dr. sc. Tomislav Benjak i dr. Vesna Štefančić Martić
  17.45 – 18.00 Rasprava po online upitima
 8. 18.00 – 18.15
  Presudno značenje unosa vitamina D u starijih za vrijeme epidemije
  Covid-a 19; prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender
 9. 18.15 – 18.30
  Procjena stanja uhranjenosti u gerijatriji; doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić
 10. 18.30 – 18.45
  Psihogerijatrijski aspekti stanja uhranjenosti; prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
  i doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. sc. Mirna Sisek-Šprem, dr. med.
 11. 18.45 – 19.00
  Epidemija Covid-19 u domovima za starije-potreba integracije socijalne i
  zdravstvene skrbi za starije; Marija Penava Šimac dipl. soc. rad,
  Štefica Karačić dipl. soc. rad. i dr. Sanja Predavec dr. med.
 12. 19.00 – 19.15
  Kvaliteta i sigurnost u gerijatrijskoj skrbi; prof. dr. sc. Jasna Mesarić
 13. 19.15 – 19.25
  Psihološki osjetljiva skrb o starijim osobama u vrijeme pandemije COVID-19;
  prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
 14. 19.25 – 19.40
  Geroprofilaksa kroz primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvartarnu prevenciju
  za starije; prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović
  Mrčela, dr. Tanja Ćorić, doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić,
  akademik Zijad Duraković
 15. 19.40 – 19.50
  Poslijediplomski studij iz gerijatrije u Hrvatskoj; prof. dr. sc. Venija Cerovečki,
  doc. dr. sc. Miro Hanževački, prof. dr. sc. Drago Batinić, akademik Željko Reiner19.50 – 20.00
  Rasprava po online upitima, Upute o testovima iz gerijatrije i gerontologije
  www.stampar.hr/gerontologija Prehrambeno-gerontološke norme/jelovnici
  u domovima za starije i gerontološkim centrima www.zdravstvo.gov.hr

Sva navedena izlaganja in extenso biti će objavljena tijekom 2021. godine i dostupna
svim registriranim sudionicima u Medixu – specijaliziranom medicinskom dvomjesečniku.

ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Povjerenstvo za gerijatriju Ministarstvo zdravstva Hrvatske, Katedra obiteljske medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih NZJZ Dr. Andrija Štampar, Libertas Međunarodno Sveučilište, Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, EUGMS (European Geriatric Medicine Society).

Članovi Uredničkog odbora gerijatrijskog simpozija su ujedno članovi Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravstva Hrvatske.

Mjesto održavanja: Zagreb, ONLINE studio hotel Hilton Garden Inn,
Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb.

Preporuka: Gerijatrijski simpozij je bodovan prema Pravilniku HLK za trajnu medicinsku
izobrazbu doktora medicine, Pravilniku HKMS za trajnu izobrazbu medicinskih sestara,
Pravilniku HKSR za trajnu izobrazbu socijalnih radnika, Pravilniku HKF za trajnu
izobrazbu fizioterapeuta.

Važna odrednica: Tijekom održavanja 1. Hrvatskog online gerijatrijskog simpozija o
GERASTENIJI nužno je pridržavanje epidemioloških mjera zbog Covid-19, za sudionike
nazočne u online studiju (do 25 osoba/potvrđeni predavači), na čemu zahvaljujemo.

Registrirajte se ovdje

1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem – PDF format