Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na neodređeno (1 izvršitelj) i medicinsku sestru/tehničara na određeno (2 izvršitelja)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

  1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA NEODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ)
  2. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA)

   • UVJETI:

   • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
   • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • odobrenje za samostalan rad (licenca)
   • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
   • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 13.07.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Obavijest o izboru, referent/ica za kadrovske poslove

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Svim kandidatima

Obavijest
o rezultatima natječaja za radno mjesto

Referent/ica za kadrovske poslove

Poštovani,
zahvaljujemo se na Vašem vremenu i sudjelovanju na natječaju za radna mjesta Referent/ica za kadrovske poslove na određeno vrijeme, 1 izvršitelj, u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 17/1, objavljenom u NN te na internetskim stranicama www.zdravstvena-njega.hr i HZZZ-a.

Izabrani kandidati/ica za radno mjesto Referent/ica za kadrovske poslove na neodređeno je: Iva Zorić.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.

Obavijest o izboru, fizioterapeutski tehničar na neodređeno

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Svim kandidatima

Obavijest
o rezultatima natječaja za radno mjesto

Fizioterapeutski tehničar na neodređeno

Poštovani,
zahvaljujemo se na Vašem vremenu i sudjelovanju na natječaju za radna mjesta Fizioterapeutski tehničar na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 17/1, objavljenom u NN te na internetskim stranicama www.zdravstvena-njega.hr.

Izabrani kandidati/ica za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar na neodređeno je: Franko Vajda.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno (2 izvršitelja) i referent/ica za kadrovske poslove na određeno vrijeme (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

  1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA)

   • UVJETI:

   • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
   • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • odobrenje za samostalan rad (licenca)
   • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
   • znanje rada na PC-u.
  2. REFERENT/ICA ZA KADROVSKE POSLOVE NA ODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ)

   • UVJETI:

   • završena srednja upravna ili ekonomska škola, gimnazija, birotehnička ili druga škola društvenog smjera
   • 1 godina radnog iskustva
   • Znanje rada na PC-u

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 04.06.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Natječaj za fizioterapeutskog tehničara/ica – fizioterapeut na neodređeno (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/ICA- FIZIOTERAPEUT NA NEODREĐENO
  (1 IZVRŠITELJ)

  • UVJETI:

   • završena srednja škola za fizioterapeute (za fizioterapeutskog tehničara/icu)
  • položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • godina radnog iskustva (za fizioterapeutskog tehničara/icu)
  • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
  • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objae natječaja u NN, odnosno do 07.05.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20) i članka 28. i 29. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb, Preradovićeva 17/I (dalje: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na svojoj 5. sjednici, održanoj 24. 03. 2022., donosi odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući

Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20), odnosno Statutom Ustanove:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja,
 • pet (5) godina radnog iskustva u struci,
 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja, na temelju natječaja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u NN.

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom sveučilišnom studiju,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i njegovom trajanju ili umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • plan i program rada za mandatno razdoblje,
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, u zatvorenim omotnicama poslati na adresu:

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Upravno vijeće,
Preradovićeva 17/I, 10000 Zagreb

s naznakom: “Za natječaj za imenovanje ravnatelja”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno (2 izvršitelja)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA)

  • UVJETI:

  • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
  • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
  • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
  • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 12.04.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno (2 izvršitelja)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA)

  • UVJETI:

  • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
  • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
  • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
  • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno do 29.03.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Natječaj vozač/ica

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. VOZAČ/ICA

UVJETI

 • završena srednja škola za cestovni promet, gimnazija te druga srednja škola tehničkog, ekonomskog il općeg smjera
 • vozačka dozvola B kategorija
 • 1 godina radnog iskustva
 • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u NN.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku vozačke dozvale.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Medicinska sestra/tehničar prvostupnica na neodređeno (1 izvršitelj) i medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. VIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA NA NEODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ)

UVJETI

 • završeno zdravstveno veleučilište ili druga odgovarajuća visoko školska ustanova
 • 2 godine radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • položen stručni ispit
 • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
 • znanje rada na PC-u.
 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ)

UVJETI

 • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
 • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
 • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u NN.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.