Odnošenje materijala u laboratorij

Ukoliko Vam je liječnik propisao uzimanje materijala za laboratorijsku analizu, osim medicinske usluge vađenja krvi, u mogućnosti smo ponuditi vam i uslugu:

  • Odnošenja materijala (krvi) u laboratori
  • Donošenje nalaza

Pogledajte cjenik naših usluga.