CrossCare

CrossCare je rezultat međunarodne, interdisciplinarne i intersektoralne suradnje pod programom Program suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska. Tijekom projekta uobličen je program i način implementacije usluga radne terapije kao segmenta integrirane skrbi u kući za starije osobe koji je osiguran za 383 osobe i njehove obitelji tijekom protekle dvije godine. Projekt je nastavljen jer se pokazao kao dobra praksa te ga je nakon srpnja 2020. godine nastavio financirati Grad Zagreb.

Više o projektu možete pronaći na našem kratkom videu.