Medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme (2 izvršitelja), zamjena

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA), zamjena

UVJETI ZA RADNA MJESTA pod 1.

 • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
 • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
 • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je do 23.09.2021. godine

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Medicinska sestra/tehničar na određeno (4) i neodređeno (1) te viši fizioterapeut ili prvostupnik na neodređeno (2)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA NEODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ)

 2. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (4 IZVRŠITELJA)

 3. VIŠI FIZIOTERAPEUT/ICA ILI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE NA NEODREĐENO ( 2 IZVRŠITELJA)

UVJETI ZA RADNA MJESTA 1. i 2

 • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
 • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
 • znanje rada na PC-u.

UVJETI ZA RADNO MJESTO 3.

 • završena viša škola za fizioterapeute ili zdravstveno veleučilište (za višeg fizioterapeuta ili prvostupnika fizioterapije)
 • položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • 2 godine radnog iskustva ( za višeg fizioterapeuta ili prvostupnika fizioterapije)
 • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
 • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je do 27.08.2021. godine

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA NEODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ), upražnjeno

UVJETI

 • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
 • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje,
 • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
 • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u NN, odnosno do 15.07.2021.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA NEODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ), upražnjeno

UVJETI

 • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
 • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje,
 • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
 • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u NN, odnosno do 01.07.2021.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Drugo međunarodno istraživanje COVID-19 i spavanje

Pozivamo Vas da sudjelujete u
Drugom međunarodnom istraživanju COVID-19 i spavanje
(2nd ICOSS – International COVID-19 Sleep Study)

U istraživanju sudjeluje 18 zemalja među kojima i Hrvatska.

Cilj istraživanja je razumjeti moguće učinke bolesti COVID-19 na spavanje, umor, pospanost te sveukupno zdravlje i funkcioniranje.

Svoj značajni doprinos ovom istraživanju možete dati ako imate 18 ili više godina. Vaše sudjelovanje uključuje anonimno ispunjavanje upitnika, koje traje oko 20 minuta ako niste preboljeli COVID-19, a 40-60 minuta ako jeste. Upitnik je opsežan kako bi se mogli istražiti značajni aspekti mogućih učinaka pandemije bolesti COVID-19 na spavanje, psihičko i fizičko zdravlje.

Od Vas se neće tražiti ni prikupljati podaci koji bi mogli otkriti Vaš identitet. Samo istraživači će imati pristup Vašim odgovorima, koji će se koristiti isključivo u znanstvene svrhe.

Istraživanje u Hrvatskoj provode Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u suradnji s
Institutom za antropologiju te Klinika za psihijatriju Vrapče.
Pitanja o istraživanju možete uputiti voditeljima
doc. dr. sc. Adrijani Košćec Bjelajac na e-mail ili
doc. dr. sc. Domagoju Vidoviću na e-mail

Upitniku možete pristupiti OVDJE

Molimo Vas da proslijedite informaciju o ovom istraživanju punoljetnim osobama za koje mislite da bi htjele sudjelovati.

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar na neodređeno

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradovićeva 17/1
10 000 Zagreb

Obavijest
o rezultatima natječaja za radno mjesto

Fizioterapeutski tehničar na neodređeno

Poštovani,
zahvaljujemo se na Vašem vremenu i sudjelovanju na natječaju za radna mjesta Fizioterapeutski tehničar na neodređeno, 1 izvršitelj, u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 17/1, objavljenom u NN te na internetskim stranicama www.zdravstvena-njega.hr.

Izabrani kandidati/ica za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar na neodređeno je: Mario Pauković.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr. med., v.r.

1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem

1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 1. lipanja 2021

GERASTENIJA (GER + ASTENIJA , grčki: γέρων geron –starija osoba, σθένεια asthèneia – gubitak snage)

PROGRAM

16.00 – 20.00 sati

 1. 16.00 – 16.05
  Otvaranje gerijatrijskog simpozija;
  doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić
 2. 16.05 – 16.10
  Provjera registriranih sudionika-anonimno ispitivanje znanja o
  gerasteniji; (5min anketni upitnik online)
 3. 16.10 – 16.30
  Značaj sveobuhvatne gerijatrijske procjene u kliničkoj praksi/Importance
  of comprehensive geriatric assessment in clinical practice;
  prof. dr. sc. Mirko Petrović, Belgija, Akademski direktor EUGMS-a
 4. 16.30 – 16.50
  Utvrđivanje gerastenije/indeksa krhosti u gerijatrijskih bolesnika u švedskom zdravstvenom sustavu;
  prof. dr. sc. Nenad Bogdanović, Švedska
 5. 16.50 – 17.10
  Sarkopenija i Covid-19;
  prof. dr. sc. Željko Krznarić
 6. 17.10 – 17.30
  Panel utvrđivanja gerastenije/indeksa krhosti u starijih putem CEZIH-a;
  doc. dr. sc. Miro Hanževački i prof. dr. sc. Venija Cerovečki
 7. 17.30 – 17.45
  Gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji o Covid-19 u Hrvatskoj;
  doc. prim. dr. sc. Tomislav Benjak i dr. Vesna Štefančić Martić
  17.45 – 18.00 Rasprava po online upitima
 8. 18.00 – 18.15
  Presudno značenje unosa vitamina D u starijih za vrijeme epidemije
  Covid-a 19; prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender
 9. 18.15 – 18.30
  Procjena stanja uhranjenosti u gerijatriji; doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić
 10. 18.30 – 18.45
  Psihogerijatrijski aspekti stanja uhranjenosti; prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
  i doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. sc. Mirna Sisek-Šprem, dr. med.
 11. 18.45 – 19.00
  Epidemija Covid-19 u domovima za starije-potreba integracije socijalne i
  zdravstvene skrbi za starije; Marija Penava Šimac dipl. soc. rad,
  Štefica Karačić dipl. soc. rad. i dr. Sanja Predavec dr. med.
 12. 19.00 – 19.15
  Kvaliteta i sigurnost u gerijatrijskoj skrbi; prof. dr. sc. Jasna Mesarić
 13. 19.15 – 19.25
  Psihološki osjetljiva skrb o starijim osobama u vrijeme pandemije COVID-19;
  prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
 14. 19.25 – 19.40
  Geroprofilaksa kroz primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvartarnu prevenciju
  za starije; prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović
  Mrčela, dr. Tanja Ćorić, doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić,
  akademik Zijad Duraković
 15. 19.40 – 19.50
  Poslijediplomski studij iz gerijatrije u Hrvatskoj; prof. dr. sc. Venija Cerovečki,
  doc. dr. sc. Miro Hanževački, prof. dr. sc. Drago Batinić, akademik Željko Reiner19.50 – 20.00
  Rasprava po online upitima, Upute o testovima iz gerijatrije i gerontologije
  www.stampar.hr/gerontologija Prehrambeno-gerontološke norme/jelovnici
  u domovima za starije i gerontološkim centrima www.zdravstvo.gov.hr

Sva navedena izlaganja in extenso biti će objavljena tijekom 2021. godine i dostupna
svim registriranim sudionicima u Medixu – specijaliziranom medicinskom dvomjesečniku.

ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Povjerenstvo za gerijatriju Ministarstvo zdravstva Hrvatske, Katedra obiteljske medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih NZJZ Dr. Andrija Štampar, Libertas Međunarodno Sveučilište, Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, EUGMS (European Geriatric Medicine Society).

Članovi Uredničkog odbora gerijatrijskog simpozija su ujedno članovi Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravstva Hrvatske.

Mjesto održavanja: Zagreb, ONLINE studio hotel Hilton Garden Inn,
Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb.

Preporuka: Gerijatrijski simpozij je bodovan prema Pravilniku HLK za trajnu medicinsku
izobrazbu doktora medicine, Pravilniku HKMS za trajnu izobrazbu medicinskih sestara,
Pravilniku HKSR za trajnu izobrazbu socijalnih radnika, Pravilniku HKF za trajnu
izobrazbu fizioterapeuta.

Važna odrednica: Tijekom održavanja 1. Hrvatskog online gerijatrijskog simpozija o
GERASTENIJI nužno je pridržavanje epidemioloških mjera zbog Covid-19, za sudionike
nazočne u online studiju (do 25 osoba/potvrđeni predavači), na čemu zahvaljujemo.

Registrirajte se ovdje

1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem – PDF format

Medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA NEODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA), upražnjeno

UVJETI

 • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
 • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje,
 • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
 • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u NN, odnosno do 29.05.2021.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Obavijest za zagrebačke zdravstvene i socijalne ustanove

Poštovani/a,
sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se 1. kongres Hrvatske Alzheimer alijanse – Zajedno za boljitak osoba s demencijom, na kojem će se okupiti zdravstveni djelatnici, znanstvenici, nastavnici i istaknuti predstavnici iz sektora skrbi, održati online od 19. do 21. svibnja 2021. godine.

Kongres organiziraju Klinika za psihijatriju Vrapče, u sklopu koje djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, a jedna je od aktivnosti EU projekta „Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija“.

Teme Kongresa su: 1. rana dijagnoza bolesti; 2. farmakološko liječenje AB; 3. istraživanja na području AB; 4. dostupnost antidementiva i pristup socijalnim naknadama i uslugama; 5. moderni modeli zdravstvene skrbi za AB; 6. razvoj socijalnih ustanova za starije i nemoćne osobe; 7. razvoj palijativne skrbi za osobe s demencijom te 8. borba protiv stigme AB.

Plenarni predavači na Kongresu: prof. dr. sc. Nenad Bogdanović, akademkinja Vida Demarin, doc. dr. sc. Krešimir Dolić, prof. dr. sc. Branko Kolarić, prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prof. dr. sc. Marina Šagud.

Pozivamo vaše zaposlenike, medicinske djelatnike, znanstvenike i pripadnike sektora skrbi da sudjeluju kao slušači pozvanih predavanja eminentnih domaćih i stranih stručnjaka, na simpozijima, panelima i okruglim stolovima.

Sudjelovanje na Kongresu je bez kotizacije.

Prijaviti sudjelovanje možete putem linka – http://stop-delirij.eu/prijava-za-sudjelovanje/.

Sve aktualne informacije o Kongresu dostupne su na mrežnoj stranici www.stop-delirij.eu.

Ne propustite priliku za umrežavanje i osnaživanje znanstvenih i stručnih aktivnosti u borbi s demencijom.

S poštovanjem,
Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA

Voditelj Referentnog centra MZ RH za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, Klinika za psihijatriju Vrapče
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

 

Opširnije o EU projektu „Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija“: link.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Klinike za psihijatriju Vrapče.

Mreža telefonskih linija za psihološku pomoć

Hrvatska psihološka komora je u suradnji je u suradnji sa Hrvatskim psihološkim društvom i županijskim psihološkim društvima aktivirala Mrežu telefonskih linija za psihološku pomoć HPK-HPD na kojoj građani mogu dobiti pomoć i savjet kako se nositi sa životnim promjenama koje su nastale zbog zdravstvene krize uzrokovanom pandemijom COVID 19 i potresom. Molimo Vas da na Vašoj mrežnoj stranici objavite brojeve telefona Mreže HPK-HPD : 091/ 913-5688; 091/ 755-4702; 091/ 784-7558; 091/ 939-5944; 091/ 947-8762; Linije za savjetovanje mladih u Vašoj županiji- 095/701-8011.

Skrenuli bismo Vam pozornost na Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19) kojim je propisano da se psihološka djelatnost može obavljati temeljem Rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti koje psiholozima izdaje Hrvatska psihološka komora te bismo Vas zamolili da obratite pozornost kod otvaranja natječaja za zapošljavanje psihologa u obrazovnim, zdravstvenim ustanovama i centrima socijalne skrbi, kao i na svim ostalim radnim mjestima kao obavezni uvjet zatražite Rješenje komore o ovlaštenju za obavljanje psihološke djelatnosti , kao i da skrenete pozornost poslodavcima na provjeru statusa psihologa koji su već zaposleni u ustanovama u Vašoj županiji.