Okrugli stol “puSHEd – protect, understand, support: help the elderly”

Poštovane, poštovani,

pozivamo vas na Okrugli stol kojeg udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. organizira u sklopu projekta „puSHEd – protect, understand, support: help the elderly“, a koji je s provedbom započeo 1. lipnja 2022. godine. Projekt je financiran sredstvima iz Citizens, Equality, Rights and Values programa Europske unije.

Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih stručnjaka/inja iz sustava zaštite i podrške. Projekt je usmjeren i na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja, ali i prevencija istog. Predmetni projekt udruga B.a.B.e. provodi u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Zakladom Zajednički put i Domom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“, a uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Okrugli stol prva je projektna aktivnost organizirana s ciljem predstavljanja projekta, ali i podizanja svijesti o problemu nasilja prema starijim ženama. Okrugli stol održat će se u četvrtak, 7. srpnja 2022. godine na adresi Kaptol 27 (Tribina grada Zagreba) s početkom u 13 sati.

Ljubazno molim da ovaj mail proslijedite potencijalno zainteresiranim zaposlenicima/ama uz napomenu da se iste moli da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do srijede, 6. srpnja 2022. godine na mail adresu petra.kontic@babe.hr. Broj sudionika/ca je ograničen.

Skup je prijavljen za bodovanje Hrvatskoj komori socijalnih radnika.

Pogledajte agendu.

Obavijest o izboru, referent/ica za kadrovske poslove

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Svim kandidatima

Obavijest
o rezultatima natječaja za radno mjesto

Referent/ica za kadrovske poslove

Poštovani,
zahvaljujemo se na Vašem vremenu i sudjelovanju na natječaju za radna mjesta Referent/ica za kadrovske poslove na određeno vrijeme, 1 izvršitelj, u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 17/1, objavljenom u NN te na internetskim stranicama www.zdravstvena-njega.hr i HZZZ-a.

Izabrani kandidati/ica za radno mjesto Referent/ica za kadrovske poslove na neodređeno je: Iva Zorić.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.

Obavijest o izboru, fizioterapeutski tehničar na neodređeno

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Svim kandidatima

Obavijest
o rezultatima natječaja za radno mjesto

Fizioterapeutski tehničar na neodređeno

Poštovani,
zahvaljujemo se na Vašem vremenu i sudjelovanju na natječaju za radna mjesta Fizioterapeutski tehničar na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 17/1, objavljenom u NN te na internetskim stranicama www.zdravstvena-njega.hr.

Izabrani kandidati/ica za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar na neodređeno je: Franko Vajda.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine

Pri Ministarstvu zdravstva izrađen je Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine, a koji uključuje potrebne postupke za pripravnost i djelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala ali i preporuke za smanjenje rizika kako za pojedince tako i u institucionalnim uvjetima.

Protokolom se utvrđuju obveze pojedinih sudionika nakon prognoze toplinskog vala te savjeti kako reagirati i ponašati se tijekom vala velikih vrućina. Sustav praćenja utjecaja toplinskog vala na zdravlje na snazi je u razdoblju od svibnja do listopada, a praćenje porasta temperature provodi se od 15. svibnja do 30. rujna 2022. godine.

Protokol možete preuzeti ovdje.

Radionica za članove obitelji oboljelih od demencije

Grad Zagreb je koordinator EU projekta “Svi za pamćenje”, a stručnjaci iz Klinike za psihijatriju Vrapče održat će radionice namijenjene neformalnim njegovateljima, odnosno članovima obitelji oboljelih od demencije.

Radionica za članove obitelji oboljelih od demencije.

 • 25. svibnja 2022., od 9:30-13:00
  Edukacijski centar Klinike za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32
 • Besplatan ulaz

Radionice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više o projektu i teme predavanja možete naći na linku.

Svi za pamćenje

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno (2 izvršitelja) i referent/ica za kadrovske poslove na određeno vrijeme (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

  1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA)

   • UVJETI:

   • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
   • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • odobrenje za samostalan rad (licenca)
   • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
   • znanje rada na PC-u.
  2. REFERENT/ICA ZA KADROVSKE POSLOVE NA ODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ)

   • UVJETI:

   • završena srednja upravna ili ekonomska škola, gimnazija, birotehnička ili druga škola društvenog smjera
   • 1 godina radnog iskustva
   • Znanje rada na PC-u

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 04.06.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Natječaj za fizioterapeutskog tehničara/ica – fizioterapeut na neodređeno (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/ICA- FIZIOTERAPEUT NA NEODREĐENO
  (1 IZVRŠITELJ)

  • UVJETI:

   • završena srednja škola za fizioterapeute (za fizioterapeutskog tehničara/icu)
  • položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • godina radnog iskustva (za fizioterapeutskog tehničara/icu)
  • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
  • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objae natječaja u NN, odnosno do 07.05.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Knjiga Tvoj čudesni imunosni sustav – Kako štiti tvoje tijelo

Suradnici na Projektu HERO – Healthcare Online žele svojim doprinosom pomoći osobama koje se oporavljaju od hematoloških oboljenja kao jednoj od najugroženijih skupina u društvu, a posebno tijekom korona krize.

Na ovaj način moguće je ciljanoj skupini bolesnika pružiti kvalitetnu liječničku podršku bez izlaganje riziku zaraze virusom SARS-CoV-2 čestim dolascima u bolnicu.

Projekt se ne odnosi na liječenje na daljinu jer anamneza, dijagnoza i uspostava terapije zahtijevaju osobni susret bolesnika i liječnika, nego se ovdje radi o mogućnosti da bolesnik i nakon povratka kući, ostane u izravnom kontaktu sa svojim liječnikom koji prati njegov oporavak i prilagođava terapiju bez ponovnog fizičkog kontakta.

Uz pružanje podrške hematološkim bolesnicima i smanjenju njihove izloženosti Korona virusu i drugim patogenima, cilj HERO projekta je i olakšati bolesnicima pristup informacijama koje su im potrebne za vrijeme liječenja.

Knjiga “Tvoj čudesni imunosni sustav – Kako štiti tvoje tijelo” je zamišljena kao pomoć za razumijevanje funkcije imunosnoga sustava. Knjigu je sastavila grupa znanstvenika Japanskoga društva za imunologiju koja proučava imunost. Imunosni sustav, tj. način na koji samo tijelo štiti sebe od mikroorganizama kao što su bakterije začuđujuće je dobro sastavljen.

Knjigu “Tvoj čudesni imunosni sustav – Kako štiti tvoje tijelo” u PDF formatu je moguće preuzeti ovdje.

Letak možete preuzeti ovdje.

Natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20) i članka 28. i 29. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb, Preradovićeva 17/I (dalje: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na svojoj 5. sjednici, održanoj 24. 03. 2022., donosi odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući

Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20), odnosno Statutom Ustanove:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja,
 • pet (5) godina radnog iskustva u struci,
 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja, na temelju natječaja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u NN.

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom sveučilišnom studiju,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i njegovom trajanju ili umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • plan i program rada za mandatno razdoblje,
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, u zatvorenim omotnicama poslati na adresu:

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Upravno vijeće,
Preradovićeva 17/I, 10000 Zagreb

s naznakom: “Za natječaj za imenovanje ravnatelja”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno (2 izvršitelja)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA)

  • UVJETI:

  • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
  • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
  • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
  • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 12.04.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.