Natječaj za referent/ica za kadrovske poslove na određeno vrijeme (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

  1. REFERENT/ICA ZA KADROVSKE POSLOVE NA ODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ), do povratka odsutnog radnika/ice

   • UVJETI:

   • završena srednja upravna ili ekonomska škola, gimnazija, birotehnička ili druga škola društvenog smjera
   • 1 godina radnog iskustva
   • Znanje rada na PC-u

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 05.04.2024. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Ulica Augusta Harambašića 39,
s naznakom „ za natječaj“.

ili skenirane dokumente na mail: info@zdravstvena-njega.hr