Natječaj za vozač/ica na određeno vrijeme, (1 izvršitelj), zamjena

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

  1. VOZAČ/ICA NA ODREĐENO VRIJEME (1 izvršitelj), zamjena

UVJETI

  • završena srednja škola za cestovni promet, gimnazija te druga srednja škola tehničkog, ekonomskog il općeg smjera
  • vozačka dozvola B kategorija
  • 1 godina radnog iskustva
  • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave natječaja odnosno do 23.02.2024.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku vozačke dozvale (za radno mjesto vozač/ica).

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Ulica Augusta Harambašića 39,
s naznakom „ za natječaj“.