Odluka o izboru, radni terapeut

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući od 20. siječnja 2020. godine, ravnateljica Ustanove donosi sljedeću:

Odluku

 1. Barbara Mikšić, prima se za rad na radnom mjestu Radni terapeut/ica, od 23.10.2023. godine i raditi će na projektu integrirani pristupa skrbi za starije osobe u kući: “Crosscare”, na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice Marije Tufeković.
 2. Za realizaciju ove odluke nadležna je Pravna, kadrovska i opća služba
 3. Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Obrazloženje

Ovu odluku ravnateljica Ustanove je donijela temeljem svojih ovlaštenja propisanih u članku 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

 

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno (1 izvršitelj), zamjena

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 • MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ), zamjena

  • UVJETI:

   • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
   • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • odobrenje za samostalan rad (licenca)
   • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
   • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 06.11.2023. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Brošura “Emocionalna pismenost: Smjernice za roditelje, odgajatelje, nastavnike i sve koji žele znati više”

Želimo Vas obavijestiti o inicijativi Grada Zagreba povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Grad Zagreb nedavno je izdao brošuru pod nazivom “Emocionalna pismenost: Smjernice za roditelje, odgajatelje, nastavnike i sve koji žele znati više”. Ova brošura predstavlja vrijedan resurs koji sažima suvremena znanstvena saznanja i pruža široko primjenjive informacije o važnosti razvijanja emocionalne pismenosti kod djece.

Autori ove brošure ističu ključnu ulogu emocionalne pismenosti u djetetovom cjelovitom razvoju i njegovoj psihološkoj otpornosti. Brošura sadrži korisne savjete za roditelje, odgajatelje, nastavnike i sve druge koji su uključeni u odgoj i obrazovanje mladih. Ova inicijativa je izrazito važna jer potiče svijest o mentalnom zdravlju i emocionalnoj dobrobiti djece te promiče razumijevanje i podršku u tom kontekstu.

Kako biste podržali ovu hvalevrijednu inicijativu i promovirali brošuru “Emocionalna pismenost: Smjernice za roditelje, odgajatelje, nastavnike i sve koji žele znati više”, pozivamo Vas da je objavite na internetskim stranicama institucija iz kojih dolazite. Vjerujemo da ćemo tako doprinijeti širenju svijesti o važnosti emocionalne pismenosti i pomoći roditeljima, odgajateljima i nastavnicima da bolje razumiju kako podržati mentalno zdravlje djece.

Molimo Vas da poduzmete korake kako biste ovu poruku prenijeli svojoj zajednici i podržali ovu inicijativu.

Brošuru možete preuzeti s web stranice Grada Zagreba https://mentalnozdravlje.zagreb.hr/wp-content/uploads/2023/10/Brosura-Emocionalna-pismenost.pdf.

Zahvaljujemo Vam na podršci i suradnji u promicanju mentalnog zdravlja djece i mladih.

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE  I OSOBE S INVALIDITETOM
Sektor za zdravstvo

Radni terapeut na određeno vrijeme (1 izvršitelj) – zamjena

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. RADNI TERAPEUT NA ODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ) – zamjena

  • UVJETI:

   • završena viša škola za zdravstvene tehničare-smjer radni terapeut
   • položen stručni ispit
   • odobrenje za samostalan rad (licenca)
   • 2 godina radnog iskustva,
   • položen ispit „B“ kategorije
   • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u HZZZ, odnosno do 11.10.2023. godine.

Rok za obavješćivanje sudionika natječaja o izboru je 8 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom «Natječaj za izbor radnih terapeuta»

Poziv na tribinu “Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo” povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2023.

Ususret obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2023., Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrije Štampar” i Centar za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb – Istok,  06. listopada 2023., na Tribini Grada Zagreba (Kaptol 27), u vremenu od 11.00 do 12.30 sati organiziraju tribinu pod nazivom “Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo” (eng. Mental health is a universal human right).

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije procjenjuje se da na svijetu 25% osoba boluje od različitih mentalnih poremećaja (SZO, 2022), a među najčešćim poremećajima bez obzira na spol i dob su anksiozni i depresivni poremećaji. Svaki pojedinac ima pravo na dostojanstven život, a to uključuje i pravo na mentalno zdravlje. Svijet postaje sve svjesniji važnosti mentalnog zdravlja kao dijela šireg spektra ljudskih prava, što se ogleda u inkluzivnijim zakonima i politikama širom svijeta. Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja nije samo prilika za manifestacije već i prilika za edukaciju, koja je ključna u osnaživanju pojedinaca da prepoznaju znakove i simptome mentalnih izazova.

Svjetski dan mentalnog zdravlja podsjeća nas na ključnu ulogu koju mentalno zdravlje igra u našim životima i društvu kao cjelini. Zajedno možemo raditi na stvaranju svijeta u kojem se mentalno zdravlje cijeni, štiti i promiče.
Sudjelovanje na Tribini “Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo”  je besplatno, uz obaveznu registraciju na poveznici za registraciju https://forms.office.com/e/010GQ8Yb41

Skup će biti vrednovan prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske psihološke komore. Također, sudionici na Tribini ostvaruju pravo na potvrdu o sudjelovanju za potrebe bodovanja drugih Komora.

Program događanja molimo vidjeti ovdje.

Odluka o izboru, medicinska sestra/tehničar

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Svim kandidatima

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući od 20. siječnja 2020. godine, ravnateljica Ustanove donosi sljedeću:

Odluku

 1. Matea Hefler, odabire se za rad na radnom mjestu Medicinska sestra na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice Željke Ždinjak, s početkom rada od 06.10.2023. godine, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.
 2. Za realizaciju ove odluke nadležna je Pravna, kadrovska i opća služba
 3. Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Obrazloženje

Ovu odluku ravnateljica Ustanove je donijela temeljem svojih ovlaštenja propisanih u članku 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.

Stručni skup: IZAZOVI INTERSEKTORSKE SURADNJE U PODRUČJU RANE INTERVENCIJE

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u suradnji s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Malim domom Zagreb i Centrom za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec organizira stručni skup pod nazivom „Izazovi intersektorske suradnje u području rane intervencije“.

Skup će se održati u srijedu, 06. prosinca 2023. godine u hotelu Dubrovnik, Gajeva ul. 1, Zagreb, s početkom u 8.00 sati.

Ulaganje u rani razvoj i ranu intervenciju jedan je od prioriteta djelovanja Grada Zagreba u okviru čega se nastoje sagledati potrebe obitelji i djece s teškoćama u razvoju, prepoznati te pregledati načine za savladavanje izazova u svim segmentima lokalne zajednice te osigurati potrebna podrška i pomoć.

Ovaj stručni skup okupit će eminentne stručnjake u navedenom području.

Sudjelovanje na stručnom skupu je besplatno uz obaveznu registraciju na poveznici za registraciju https://forms.office.com/e/JjJTEFvRYH

Kotizacija se ne naplaćuje, a stručni skup će biti bodovan od strane nadležnih komora.