Obavijest o izboru

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegovu u kući od 20. siječnja 2020. godine, ravnateljica Ustanove donosi sljedeće odluke:

 1. Saša Radić, koja radi na radnom mjestu Radni terapeut/ica, od 01.04.2023. godine, raditi će na projektu integrirani pristupa skrbi za starije osobe u kući: „Crosscare“, na neodređeno vrijeme
 2. Veronika Lukić, koja radi na radnom mjestu Radni terapeut/ica, od 01.04.2023. godine, raditi će na projektu integrirani pristupa skrbi za starije osobe u kući: „Crosscare“, na neodređeno vrijeme
 3. Marija Tufeković, koja radi na radnom mjestu Radni terapeut/ica, od 01.04.2023. godine, raditi će na projektu integrirani pristupa skrbi za starije osobe u kući: „Crosscare“, na neodređeno vrijeme
 4. Domagoj Kruljac, koja radi u Ustanovi na radnom mjestu Viši fizioterapeut/prvostupnik fizioterapije, od 01.04.2023. godine, raditi će na projektu „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“, na neodređeno vrijeme
 5. Helena Kuntić odabire se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice Manduše Dražetić, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca s početkom rada od 3. travnja 2023. godine.

Odluka o odabiru (Saša Radić, Veronika Lukić, Marija Tufeković, Domagoj Kruljac)

Odluka o odabiru (Helena Kuntić)

Vodič za neformalne njegovatelje starije životne dobi

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar napravio je Vodič za neformalne njegovatelje starije životne dobi.

Vodič za neformalne njegovatelje osoba starije životne dobi izrađen je u okviru programa „Podrška neformalnim njegovateljima osoba starije životne dobi“ financiranog od Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Nositelj programa je Služba za javnozdravstvenu gerontologiju – Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Neformalni njegovatelj pojam je koji se odnosi na neplaćene pojedince, najčešće članove obitelji koji na sebe preuzimaju skrb o svojem bližnjem, što uključuje brigu o osobnoj higijeni i sigurnosti, kupovanje i pripremanje namirnica, odlaske liječnicima, pripremanje i davanje terapije, ali i emocionalnu podršku. Preuzimanjem uloge neformalnog njegovatelja nužno dolazi do promjena koje mogu drastično utjecati na svakodnevni život.

Sama je spoznaja da bliska osoba više nije u mogućnosti brinuti se za sebe ili da boluje od neizlječive i teške bolesti stresna i traumatična. Činjenica da ta briga i odgovornost prelazi na neformalne njegovatelje, koji u velikoj većini nisu osposobljeni za tu ulogu, donosi jednako velik izvor stresa i nesigurnosti. U ovome vodiču možete pronaći odgovore na najčešća pitanja ukoliko tek krećete u proces neformalne skrbi ili ste već u procesu.

Vodič možete preuzeti na sljedećem linku: Vodič za neformalne njegovatelje osoba starije životne dobi.

Obavijest o izboru, medicinska sestra/tehničar na određeno

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Svim kandidatima

Obavijest
o rezultatima natječaja za radno mjesto

Medicinska sestra/tehničar na određeno

Poštovani,
zahvaljujemo se na Vašem vremenu i sudjelovanju na natječaju za radno mjesoa medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, 1 izvršitelj, u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 17/1, objavljenom u NN te na internetskim stranicama www.zdravstvena-njega.hr.

Izabrani kandidati/ica za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar na neodređeno je: Helena Kuntić.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.

 

Obavijest o izboru, fizioterapeutski tehničar na neodređeno

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Svim kandidatima

Obavijest
o rezultatima natječaja za radno mjesto

Fizioterapeutski tehničar na neodređeno

Poštovani,
zahvaljujemo se na Vašem vremenu i sudjelovanju na natječaju za radna mjesta Fizioterapeutski tehničar na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 17/1, objavljenom u NN te na internetskim stranicama www.zdravstvena-njega.hr.

Izabrani kandidati/ica za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar na neodređeno je: Martina Novačić.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.

 

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno (2 izvršitelja), zamjena

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 • MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA), zamjena

  • UVJETI:

   • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
   • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • odobrenje za samostalan rad (licenca)
   • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
   • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 20.03.2023. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.