Viši fizioterapetu/ica ili prvostupnik/ica fizioterapije na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. VIŠI FIZIOTERAPEUT/ICA ili PRVOSTUPNIK/ICA FIZIOTERAPIJE NA NEODREĐENO VRIJEME (1 IZVRŠITELJ)

  • UVJETI:

   • završena viša škola za fizioterapeute ili zdravstveno veleučilište (za višeg fizioterapeuta ili prvostupnika fizioterapije)
   • položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca)
   • 2 godine radnog iskustva ( za višeg fizioterapeuta ili prvostupnika fizioterapije)
   • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
   • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave odnosno do 01.03.2023. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno (2 izvršitelja), zamjena

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 • MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA), zamjena

  • UVJETI:

   • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
   • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • odobrenje za samostalan rad (licenca)
   • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
   • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
   • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 03.03.2023. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Vodič za osteoporozu, prevenciju padova i liječenje

Osteoporoza je bolest kostiju koja se očituje smanjenjem koštane mase, poremećenom strukturom kosti i sklonošću prijelomima.

Osteoporoza je “nevidljiva“ i asimptomatska bolest sve dok ne dođe do prijeloma kosti. Najčešći prijelomi povezani sa osteoporozom su prijelom kuka, kralježnice, zapešće ili kost u predjelu ramena, ali, prijelom se može dogoditi na bilo kojoj drugoj kosti. Prijelomi mogu nastati i na manju traumu, kao što je pad na podlogu u razini na kojoj osoba stoji, zbog naglog pokreta tijelom, podizanja manjeg tereta i sl.

Osteoporoza je uzrok prijeloma u jedne od 3 žene i jednog od 5 muškaraca u dobi iznad 50-te godine života te predstavlja značajan javnozdravstveni problem.

Vodič možete preuzeti na ovdje.