Natječaj za fizioterapeutskog tehničara/ica – fizioterapeut na neodređeno (1 izvršitelj)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/ICA- FIZIOTERAPEUT NA NEODREĐENO
  (1 IZVRŠITELJ)

  • UVJETI:

   • završena srednja škola za fizioterapeute (za fizioterapeutskog tehničara/icu)
  • položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • godina radnog iskustva (za fizioterapeutskog tehničara/icu)
  • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
  • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objae natječaja u NN, odnosno do 07.05.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Knjiga Tvoj čudesni imunosni sustav – Kako štiti tvoje tijelo

Suradnici na Projektu HERO – Healthcare Online žele svojim doprinosom pomoći osobama koje se oporavljaju od hematoloških oboljenja kao jednoj od najugroženijih skupina u društvu, a posebno tijekom korona krize.

Na ovaj način moguće je ciljanoj skupini bolesnika pružiti kvalitetnu liječničku podršku bez izlaganje riziku zaraze virusom SARS-CoV-2 čestim dolascima u bolnicu.

Projekt se ne odnosi na liječenje na daljinu jer anamneza, dijagnoza i uspostava terapije zahtijevaju osobni susret bolesnika i liječnika, nego se ovdje radi o mogućnosti da bolesnik i nakon povratka kući, ostane u izravnom kontaktu sa svojim liječnikom koji prati njegov oporavak i prilagođava terapiju bez ponovnog fizičkog kontakta.

Uz pružanje podrške hematološkim bolesnicima i smanjenju njihove izloženosti Korona virusu i drugim patogenima, cilj HERO projekta je i olakšati bolesnicima pristup informacijama koje su im potrebne za vrijeme liječenja.

Knjiga “Tvoj čudesni imunosni sustav – Kako štiti tvoje tijelo” je zamišljena kao pomoć za razumijevanje funkcije imunosnoga sustava. Knjigu je sastavila grupa znanstvenika Japanskoga društva za imunologiju koja proučava imunost. Imunosni sustav, tj. način na koji samo tijelo štiti sebe od mikroorganizama kao što su bakterije začuđujuće je dobro sastavljen.

Knjigu “Tvoj čudesni imunosni sustav – Kako štiti tvoje tijelo” u PDF formatu je moguće preuzeti ovdje.

Letak možete preuzeti ovdje.

Natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20) i članka 28. i 29. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb, Preradovićeva 17/I (dalje: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na svojoj 5. sjednici, održanoj 24. 03. 2022., donosi odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući

Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20), odnosno Statutom Ustanove:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja,
 • pet (5) godina radnog iskustva u struci,
 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja, na temelju natječaja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u NN.

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom sveučilišnom studiju,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i njegovom trajanju ili umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • plan i program rada za mandatno razdoblje,
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, u zatvorenim omotnicama poslati na adresu:

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Upravno vijeće,
Preradovićeva 17/I, 10000 Zagreb

s naznakom: “Za natječaj za imenovanje ravnatelja”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno (2 izvršitelja)

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA)

  • UVJETI:

  • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
  • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
  • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
  • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana, odnosno do 12.04.2022. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.