1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem

1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 1. lipanja 2021

GERASTENIJA (GER + ASTENIJA , grčki: γέρων geron –starija osoba, σθένεια asthèneia – gubitak snage)

PROGRAM

16.00 – 20.00 sati

 1. 16.00 – 16.05
  Otvaranje gerijatrijskog simpozija;
  doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić
 2. 16.05 – 16.10
  Provjera registriranih sudionika-anonimno ispitivanje znanja o
  gerasteniji; (5min anketni upitnik online)
 3. 16.10 – 16.30
  Značaj sveobuhvatne gerijatrijske procjene u kliničkoj praksi/Importance
  of comprehensive geriatric assessment in clinical practice;
  prof. dr. sc. Mirko Petrović, Belgija, Akademski direktor EUGMS-a
 4. 16.30 – 16.50
  Utvrđivanje gerastenije/indeksa krhosti u gerijatrijskih bolesnika u švedskom zdravstvenom sustavu;
  prof. dr. sc. Nenad Bogdanović, Švedska
 5. 16.50 – 17.10
  Sarkopenija i Covid-19;
  prof. dr. sc. Željko Krznarić
 6. 17.10 – 17.30
  Panel utvrđivanja gerastenije/indeksa krhosti u starijih putem CEZIH-a;
  doc. dr. sc. Miro Hanževački i prof. dr. sc. Venija Cerovečki
 7. 17.30 – 17.45
  Gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji o Covid-19 u Hrvatskoj;
  doc. prim. dr. sc. Tomislav Benjak i dr. Vesna Štefančić Martić
  17.45 – 18.00 Rasprava po online upitima
 8. 18.00 – 18.15
  Presudno značenje unosa vitamina D u starijih za vrijeme epidemije
  Covid-a 19; prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender
 9. 18.15 – 18.30
  Procjena stanja uhranjenosti u gerijatriji; doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić
 10. 18.30 – 18.45
  Psihogerijatrijski aspekti stanja uhranjenosti; prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
  i doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. sc. Mirna Sisek-Šprem, dr. med.
 11. 18.45 – 19.00
  Epidemija Covid-19 u domovima za starije-potreba integracije socijalne i
  zdravstvene skrbi za starije; Marija Penava Šimac dipl. soc. rad,
  Štefica Karačić dipl. soc. rad. i dr. Sanja Predavec dr. med.
 12. 19.00 – 19.15
  Kvaliteta i sigurnost u gerijatrijskoj skrbi; prof. dr. sc. Jasna Mesarić
 13. 19.15 – 19.25
  Psihološki osjetljiva skrb o starijim osobama u vrijeme pandemije COVID-19;
  prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
 14. 19.25 – 19.40
  Geroprofilaksa kroz primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvartarnu prevenciju
  za starije; prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, doc. prim. dr. sc. Nada Tomasović
  Mrčela, dr. Tanja Ćorić, doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić,
  akademik Zijad Duraković
 15. 19.40 – 19.50
  Poslijediplomski studij iz gerijatrije u Hrvatskoj; prof. dr. sc. Venija Cerovečki,
  doc. dr. sc. Miro Hanževački, prof. dr. sc. Drago Batinić, akademik Željko Reiner19.50 – 20.00
  Rasprava po online upitima, Upute o testovima iz gerijatrije i gerontologije
  www.stampar.hr/gerontologija Prehrambeno-gerontološke norme/jelovnici
  u domovima za starije i gerontološkim centrima www.zdravstvo.gov.hr

Sva navedena izlaganja in extenso biti će objavljena tijekom 2021. godine i dostupna
svim registriranim sudionicima u Medixu – specijaliziranom medicinskom dvomjesečniku.

ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Povjerenstvo za gerijatriju Ministarstvo zdravstva Hrvatske, Katedra obiteljske medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih NZJZ Dr. Andrija Štampar, Libertas Međunarodno Sveučilište, Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, EUGMS (European Geriatric Medicine Society).

Članovi Uredničkog odbora gerijatrijskog simpozija su ujedno članovi Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravstva Hrvatske.

Mjesto održavanja: Zagreb, ONLINE studio hotel Hilton Garden Inn,
Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb.

Preporuka: Gerijatrijski simpozij je bodovan prema Pravilniku HLK za trajnu medicinsku
izobrazbu doktora medicine, Pravilniku HKMS za trajnu izobrazbu medicinskih sestara,
Pravilniku HKSR za trajnu izobrazbu socijalnih radnika, Pravilniku HKF za trajnu
izobrazbu fizioterapeuta.

Važna odrednica: Tijekom održavanja 1. Hrvatskog online gerijatrijskog simpozija o
GERASTENIJI nužno je pridržavanje epidemioloških mjera zbog Covid-19, za sudionike
nazočne u online studiju (do 25 osoba/potvrđeni predavači), na čemu zahvaljujemo.

Registrirajte se ovdje

1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem – PDF format

Medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući te odluke Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor sljedećih radnih mjesta u
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući

 1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA NEODREĐENO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA), upražnjeno

UVJETI

 • završena srednja škola za medicinske sestre/medicinske tehničare
 • položen stručni ispit, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • 1 godina radnog iskustva, osim za sestre/tehničare koji su završili petogodišnje školovanje,
 • položen ispit „B“ kategorije, poželjno nije uvjet
 • znanje rada na PC-u.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u NN, odnosno do 29.05.2021.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, presliku svjedodžbe/diplome, dokaz o stažu (potvrda iz HZMiO), te presliku potvrde o položenom stručnom ispitu i presliku licence.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koristi i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Prijavu sa molbom, životopisom i preslikom tražene dokumentacije poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI,
10000 Zagreb, Preradovićeva 17/1,
s naznakom „ za natječaj“.

Obavijest za zagrebačke zdravstvene i socijalne ustanove

Poštovani/a,
sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se 1. kongres Hrvatske Alzheimer alijanse – Zajedno za boljitak osoba s demencijom, na kojem će se okupiti zdravstveni djelatnici, znanstvenici, nastavnici i istaknuti predstavnici iz sektora skrbi, održati online od 19. do 21. svibnja 2021. godine.

Kongres organiziraju Klinika za psihijatriju Vrapče, u sklopu koje djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, a jedna je od aktivnosti EU projekta „Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija“.

Teme Kongresa su: 1. rana dijagnoza bolesti; 2. farmakološko liječenje AB; 3. istraživanja na području AB; 4. dostupnost antidementiva i pristup socijalnim naknadama i uslugama; 5. moderni modeli zdravstvene skrbi za AB; 6. razvoj socijalnih ustanova za starije i nemoćne osobe; 7. razvoj palijativne skrbi za osobe s demencijom te 8. borba protiv stigme AB.

Plenarni predavači na Kongresu: prof. dr. sc. Nenad Bogdanović, akademkinja Vida Demarin, doc. dr. sc. Krešimir Dolić, prof. dr. sc. Branko Kolarić, prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prof. dr. sc. Marina Šagud.

Pozivamo vaše zaposlenike, medicinske djelatnike, znanstvenike i pripadnike sektora skrbi da sudjeluju kao slušači pozvanih predavanja eminentnih domaćih i stranih stručnjaka, na simpozijima, panelima i okruglim stolovima.

Sudjelovanje na Kongresu je bez kotizacije.

Prijaviti sudjelovanje možete putem linka – http://stop-delirij.eu/prijava-za-sudjelovanje/.

Sve aktualne informacije o Kongresu dostupne su na mrežnoj stranici www.stop-delirij.eu.

Ne propustite priliku za umrežavanje i osnaživanje znanstvenih i stručnih aktivnosti u borbi s demencijom.

S poštovanjem,
Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA

Voditelj Referentnog centra MZ RH za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, Klinika za psihijatriju Vrapče
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

 

Opširnije o EU projektu „Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija“: link.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Klinike za psihijatriju Vrapče.